Нашата история

– 1990 Година

Фирма РУМИ-МНД е основана през 1990 г. с основна цел производство на бъчви. Внимателно изучавайки всички тънкости на занаята, през годините успяхме да се наложим на международния пазар с качество и отдаденост към клиентите. Нашето мото е  „Всичко на този свят може да се направи, но не всеки може да го направи“.

–  до днес

И така, повече от 30 години, все още използваме същите непроменени начини на работа и подготовка на дървесината с помощта на съвременна и модерна техника.  Бъчварството е форма на изкуство и истината се крие във внимателното подбиране и обработка на дървото. За това и продукцията на фирма РУМИ-МНД се нарежда гордо сред едни от най-добрите производители в световен мащаб.

Технология на производство

Материал

Нашата дървесина претърпява строг процес на подбор и идва от най-добрите дъбови гори.

Фирма „РУМИ МНД” ЕООД работи с висококачествен дъбов материал, избиран дърво по дърво от Южна Стара планина която е относително голям източник на Quercus petraea – Зимен дъб.

Основният фактор за характеристиките на дъба е влагата в почвата, която определя скоростта на растеж на дървото, а оттам и неговата структура. По-бавно растящи гори са източник на дъб с по-фина структура. Това оказва влияние на съдържанието на танини и ванилин както и тяхното отдаване по време на процеса на съзряване на виното в бъчвите. От гледна точка на ароматите, възрастта и височината на дървото също са важни.

Естествено просушаване и сезониране

Един от основните и решителни етапи в качеството на използвания дървен материал в бъчварството е просушаването, което радикално променя физическите и химическите свойства на обработените дъбови детайли-дъги; В необработено състояние те имат огромен танинов и ароматен потенциал. Оставен на капризите на времето за естествено просушаване от 24 до 36 месеца, дъбовият материал ще освободи този потенциал като ароматът на бъчвата ще достигне зрялост и мекота.

Естествено просушаване и сезониране

Един от основните и решителни етапи в качеството на използвания дървен материал в бъчварството е просушаването, което радикално променя физическите и химическите свойства на обработените дъбови детайли-дъги; В необработено състояние те имат огромен танинов и ароматен потенциал. Оставен на капризите на времето за естествено просушаване от 24 до 36 месеца, дъбовият материал ще освободи този потенциал като ароматът на бъчвата ще достигне зрялост и мекота.

Изпичане

Влиянието на дъба върху отлежаването на виното се определя от четири главни фактора:

Вид на дъба / Съхнене и сезониране / Начин и степен на изпичане по време на направата на бъчвата

От тези фактори, най-голямо влияние върху изменението на природата на дъба играе процесът на обгаряне. Така той се превръща в най-важния фактор, влияещ на ароматите на виното.

Начина и степента на изпичане по време на направата на бъчвата – основен фактор за високото качество на бъчвите и буретата, произведени от Руми-МНД

Традиционният метод е свързан с използването на открит огън от дървени трупчета. По време на изпичането, когато бъчвата се нагрее до определена температура, се оформят различни аромати тъй като топлината проникваща в дъските освобождава компоненти намиращи се на различна дълбочина в дървесината. Повърхностната температура на дъските, времето и степента на изпичане се влияят от продължителността на сезонирането.

Изследванията потвърждават, че танините са най-чувствителни на нагряване и лесно се разграждат. С последващото повишаване на температурата, захарите, съдържащи се в дървесината започват да се карамелизират и така ароматът на дъб се трансформира в сладък аромат на подправки. Следва разграждане на лигнина, при което се получава ванилен аромат. При по-високи температури и степени на изпичане се постигат богатите т.нар. “опушени” аромати.

Фазата на изпичане е ключов етап в създаването на бъчви. Това коренно променя физико-химичния състав и структурата на дървесината. По време на тази операция, всичко е под контрол: цвят, мирис, температура, време, интензивност на пламъка. Всичко това гарантира и дава резултатите, които нашите клиенти търсят, а именно високо качество.