НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Линове – 1000 до 8000 литра

Бъчвите произведени от РУМИ-МНД са уникални и с ясен характер. Стилът им се утвърждава при комбинацията на виното и благородството на дъба. Нашата гама от бъчви ще отговори на всяка една от Вашите нужди по отношение на качество и цена

Категория:

Описание

Линове – 1000 до 8000 литра

Обем Височина Диаметър
долно дъно
Диаметър
горно дъно
Брой обръчи
1000 l 120 cm 133 cm 118 cm 6
1500 l 125 cm 155 cm 140 cm 6
2000 l 140 cm 166 cm 150 cm 6
2500 l 150 cm 178 cm 160 cm 6
3000 l 170 cm 182 cm 162 cm 6
3500 l 190 cm 186 cm 162 cm 7
4000 l 200 cm 193 cm 168 cm 7
4500 l 215 cm 196 cm 171 cm 7
5000 l 220 cm 203 cm 177 cm 7
5500 l 225 cm 210 cm 183 cm 7
6000 l 230 cm 216 cm 188 cm 8
6500 l 235 cm 222 cm 193 cm 8
7000 l 240 cm 228 cm 198 cm 8
7500 l 245 cm 233 cm 202 cm 8
8000 l 250 cm 238 cm 207 cm 8